ผังการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนผู้สร้างงาน : เจนจิรา เสียงเพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2549
ปัจจุบัน ศึกษาสาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (2550)


..........................................................................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  29 ก.ค. 2550 karieannet@hotmail.com