ข้อมูลบุคลากร

 
ผู้สร้างงาน : สมชาย จองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550

..........................................................................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  29 ก.ค. 2550 karieannet@hotmail.com