โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ใส่บาตรส่งท้ายปีเก่า

30 ธันวาคม 2559

 

คณะนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ใส่บาตรส่งท้ายปีเก่า 2559 ที่โรงเรียน
เวลา 9.00 น. 30 ธันวาคม 2559***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
30 ธันวาคม 2559

ครูพีถ่ายภาพ